IB-CADDY vas vabi na brezplačni seminar:

Sistem za naročanje rezervnih delov SPAROS
(Spare Parts Ordering System)
ter priprava podatkov v okolju SOLIDWORKS

Ib-Caddy logo

petek, 21. september 2018, ob 10:00 do 13:00

IB-CADDY d.o.o.
Dunajska cesta 106
Ljubljana
Udeležba na dogodku je BREZPLAČNA, prijava je OBVEZNA
Sparos logo

DNEVNI RED

10:00 - 10:15 Kratka predstavitev sistema SPAROS. Kaj lahko nudi vašemu podjetju in vašim strankam.
10:15 - 11:30 Predstavitev vključujočih tehnologij za upravljanje s podatki:
10:15 - 10:35 SOLIDWORKS Manage - napredno orodje za vodenje projektov, upravljanje procesov in pripravo poročil
10:35 - 10:55 SOLIDWORKS PDM - upravljanje z datotekami in konstrukcijskimi podatki
10:55 - 11:05 SOLIDWORKS - 3D CAD modeliranje
11:05 - 11:15 SOLIDWORKS Composer - priprava tehnične dokumentacije
11:15 - 11:30 EXALEAD OnePart - odkrivanje in ponovna uporaba obstoječih proizvodnih podatkov
11:30 - 12:00 Premor
12:00 - 12:30 Podrobna predstavitev priprave projekta za spletno prodajo v SPAROS okolju (v živo).
12:30 - 13:00 Diskusija

SPAROS (Spare Parts Ordering System)

TEHNOLOGIJE