BESPLATNI SEMINAR

FARO METROLOGIJA

TERMIN: Četvrtak, 1.6.2023 u 10:00 časova

LOKACIJA: Mašinski fakultet Istočno Sarajevo, Vuka Karadžića 30, 71123 Istočno Sarajevo (Treći sprat, sala br. 1)

DNEVNI RED:

  • Uvod – Savremena mobilna metrološka rešenja
  • Mobilna merna ruka FARO Quantum Max FaroArm (mobilni CMM)
  • Laserski tragač FARO Vantage Max Laser Tracker sa dodatkom 6DoF Probe
  • Laserski 3D skener FARO Focus Premium sa Online upravljanjem podacima skeniranja (FARO Stream i FARO Sphere)
  • Metrološki softver PolyWorks Inspector
  • Prikaz merenja sa FARO QuantumS mernom rukom
  • Prikaz upotrebe FARO Focus 3D skenerom
  • Izrada izveštaja u PolyWorks Inspector-u
  • Pitanja i odgovori

PRIJAVNI OBRAZAC

* OZNAČENA POLJA SU OBAVEZNA