SKRB ZA OKOLJE

V podjetju se zavedamo, da so brezhibna kakovost izdelkov in naših storitev, skrb za zdravje ljudi in skrb do okolja ključni za dolgoročno poslovanje in obstoj podjetja.


Nenehno izboljševanje produktov, procesov in storitev in popolnim zadovoljstvom kupcev, so del naše filozofije in politike kakovosti podjetja.


Učinkovita raba energentov in materialov v proizvodnem procesu, zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, odgovorno ravnanje z odpadki ter minimaliziranje le-teh, so del politike varovanja okolja in ključni kazalniki pri strategiji razvoja podjetja.


Skrb za zdravje in zadovoljstvo zaposlenih, njihova pripadnost podjetju, njihova strokovna usposobljenost in zavestnost v procesu izdelave izdelkov, v skrbi do okolja in skrbi do soljudi, so načela na podlagi katerih gradimo prihodnost podjetja.